Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover

Om oss

KALIBERPROJEKT grundades i början av 2017. Vi som driver Kaliberprojekt idag är byggentreprenör i grunden med många års erfarenhet av att driva nybyggnadsprojekt och s.k. Rot-arbeten i olika miljöer.

De senaste åren har vi haft ledande chefsfunktioner på de större fastighets- och byggbolagen i Stockholm och genomfört en mängd framgångsrika byggprojekt åt bl.a. kommuner, fastighetsbolag och hyresvärdar.

Vårt arbetssätt

Vi vill vara med från början och tillsammans med kunden utveckla byggprojekten så som kunden förväntar sig, istället för att utgå från ett traditionellt byggsätt där man jobbar som beställare mot entreprenör. Kan vi med vår erfarenhet få vara med i ett tidigt skede och påverka så att risker och dyra lösningar inte uppstår i projekten, så gynnar det båda parter.

 

Vi vill stå för det vi gör och vi ser framför oss ett ärligt och långsiktigt samarbete med våra kunder där vi kan vara stolta med vad vi lämnar efter oss.

Vår vision

KALIBERPROJEKT har visionen att tillsammans med våra kunder skapa unika, kreativa och moderna byggprojekt med filosofin att ingenting är omöjligt, Det är det som är kärnan i vår organisation. Vi gillar utmaningar och projekt som sticker ut lite mer än det vanliga.

Affärsidé

Allt arbete inom fastighets & byggservice samt bygg projektledning genomförs med ledorden miljö, kvalitet, tid och ekonomi, vilket innebär affärsnytta för beställaren från start till slut samt ett gott och långsiktigt samarbete. Vi är ett öppet företag, där ”raka rör”, dialog och kommunikation prioriteras högt. Relationen till medarbetare och omgivning utgår från ett modernt och jämställt synsätt. Vår organisation bygger på tillgänglighet inom alla nivåer, ömsesidig information och lojalitet mot våra kunder.

  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
Våra tjänster

 

Fastighet & Byggservice

Med stort byggmästarkunnande verkar vi inom ROT-sektorn när det gäller samhällsfastigheter som kulturhus, sjukhus, skolor, kontor och liknande över hela Stockholm. Fastighets- och byggservice, flexibel organisation, våra kundnära relationer, korta beslutsvägar och stora engagemang är några av de fördelar som gör att företag väljer att jobba med oss.

Byggprojektledning

Våra projektledare har passionen och ett driv för att leda nybyggnads och ombyggnadsprojekt i offentlig sektor. Stora som små projekt. Vi tillhandahåller även ett brett kontaktnät med arkitekter, konstruktörer, besiktningsmän och övriga konsulter inom bygg och fastighetsbranschen. Allt du som kund behöver för att ditt projekt skall bli så lyckat och kostnadseffektivt som möjligt. 

Projekt

M

Våra pågående och avlutade projekt

Kaliberprojekt/Myresjöhus

Kaliberprojekt startar samarbete med Myresjöhus. Vi ser fram emot ett långsiktigt och trevligt samarbete.

Kaliber/Metrolit byggnads Ab

Kaliber Projekt Ab har tecknat ett samarbetsavtal gällande konsultarbeten inom projektledning samt byggservice arbeten med Metroli...

Kaliber Projekt/ Osc...

Kaliber projekt har fått i uppdrag av Oscar Properties att montera lammell fästen på fasad på deras projekt 79 & Park i Stockh...

Kaliber / Brf Alnmåttet

Kaliber projekt har fått i uppdrag av BRF Alnmåttet att totalrenovera en lägenhet samt ett antal fuktskador.Vi ser fram emot ett bra samarbete!

Kaliber/ BRF Trojenborg

Kaliber har fått i uppdrag att renovera fönster, trapphus och soprum åt Brf Trojenborg.Vi ser fram emot ett gott samarbete!

Kaliber / SMÅA AB

3 årigt ramavtal med Småa Ab gällande service och eftermarknads arbeten har tecknats och vi ser fram emot ett trevligt samarbete.

Vårgårda Hus

KALIBERPROJEKT startar samarbete med Vårgårda hus.

Kontakta oss

 

Hör av dig till oss och berätta vad du behöver hjälp med
så kommer vi föreslå hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

  

kontakt@kaliberprojekt.se

 


Kaliberprojekt AB (KLBR Projekt AB) Cylindervägen 18, 131 52 Nacka Strand

 Org.Nr 559101-3395 | Moms reg. SE559101339501 | Godkänt för F-skatt