Pågående

Kaliber/Metrolit byggnads Ab

Kaliber Projekt Ab har tecknat ett samarbetsavtal gällande konsultarbeten inom projektledning samt byggservice arbeten med Metrolit Byggnads Ab.
Vi på Kaliber ser fram emot ett långvarigt och trevligt samarbete.